Now showing items 1-2 of 2

  • GUI designer webových formulářů 

    Janošík, Petr
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro tvorbu webových formulářů. Pro tvorbu webového formuláře je potřeba znát alespoň tyto programovací jazyky: HTML, CSS, JavaScript a PHP. Z toho lze usoudit, že ...
  • Prostředí Flex pro tvorbu informačních systémů 

    Čech, Pavel
    Tato práce si klade za cíl prozkoumat vývojové prostředí Flex vytvořené společností Adobe a jeho využití pro tvorbu informačních systémů. Za tímto účelem byla navržena a vytvořena ukázková aplikace, která využívá základní ...