Now showing items 1-1 of 1

  • Programovatelné shadery v OpenGL 

    Radil, Přemek
    V dnešní době se OpenGL používá převážně pro tvorbu počítačových her, CAD programů, aplikací virtuální reality, leteckých simulací či vědeckotechnických vizualizací. Tato bakalářská práce se zabýva tvorbou shaderů v jazyce ...