Now showing items 1-1 of 1

  • Přenos 3D geometrie scény po síti 

    Rozehnal, Jaroslav
    Tato práce se zabývá problematikou přenosu trojrozměrných dat po síti a jejich následným vykreslením. Důraz je kladen na efektivitu přenosu, což je zajištěno implementací vlastního komunikačního protokolu fungujícího nad ...