Now showing items 1-8 of 8

 • BiBTeX styl pro ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 

  Pyšný, Radek
  Tato práce popisuje průběh vytváření bibliografického stylu pro nástroj BibTeX, pomocí něhož lze v LaTeXu sázet bibliografické citace v souladu s normou ČSN ISO 690. V úvodu práce je proveden rozbor ČSN ISO 690. Následuje ...
 • Manažer stolních deskových her 

  Kouřil, Jan
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo odstranit chyby, které se v dosavadním programování nacházely, implementovat možnost pořádání různých forem turnajů a přidat podporu her piškvorky, dáma, šachy a go. Bylo také třeba ...
 • Program pro ovládání robotického ramene přes internet 

  Zbirovský, Jiří
  Cílem této bakalárské práce je navržení a implementování, jakým zpusobem je možné pripojit robotické rameno k internetu, aby jej bylo možné rídit na dálku. Dalším bodem je navržení a naprogramování aplikace, pomocí které ...
 • Robot pro Robotour 2009 

  Doubek, Milan
  Tato práce se zabývá návrhem, teoretickým rozborem a implementací softwaru, jenž by umožňoval autonomnímu mobilnímu robotu účast v soutěži Robotour 2009. Robot, který by se měl soutěže zůčastnit, byl vyvinut na Ústavu ...
 • Sledování objektů v zorném poli kamery 

  Takács, Ákos
  Práce se zabývá teoretickým popisem, návrhem a implementací systému pro sledování objektů v zorném poli kamery pomocí jednoduché webkamery. Při zpracování obrazových dat je použitá knihovna OpenCV. Systém je schopný řídit ...
 • Šachy 

  Valsa, Vít
  Hlavním úkolem bakalárské práce bylo vytvorit pocítacovou hru šachy s grafickým uživatelským rozhraním a navrhnout a naprogramovat algoritmus šachového pocítace schopného se ucit. Také bylo zapotrebí vytvorit rozhrání pro ...
 • Vizualizace hledání cesty pro robota 

  Roubalík, Zbyněk
  Tato práce se zabývá hledáním cesty robota za pomocí Bug algoritmů a Potenciálových polí. Jsou zde popsány jednotlivé Bug algoritmy, je zde vysvětlen princip Potenciálových polí a způsob hledání cesty v těchto polích. ...
 • Vizualizace plánování cesty 

  Vozák, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o pravděpodobnostních algoritmech pro hledání cesty holonomického (hlavně robota typu auto) a pružného robota. Obsahuje stručný teoretický popis pravděpodobnostních algoritmů včetně diskuze ...