Now showing items 1-1 of 1

  • Vyukový program pro demonstraci principu barev a barevných modelů 

    Vojíř, Jaromír
    Práce se zabývá vývojem výukového programu pro demonstraci principů barev a barevných modelů. Obsahem práce je teoretický rozbor dané problematiky zahrnující oblast od základních pojmů až po využití jednotlivých barevných ...