Now showing items 1-2 of 2

  • Statická analýza programů v C ve Sparse a příbuzných nástrojích 

    Nagy, Martin
    Softwarová verifikace se postupně stává čím dál tím více důležitou součástí vývoje. Jejím cílem je zajištění kvality výstupního produktu. Navzdory tomuto ale problém psaní dobrých nástrojů pro statickou analýzu často spočívá ...
  • Vybraná rozšíření algebraického systému Octave 

    Salač, Radek
    Práce se zabývá problematikou řešení soustavy lineárních rovnic v prostředí číslicového počítače. Popisuje základní používané algoritmy s důrazem na jejich silné a slabé stránky. Věnuje se obecným problémům jako je časová ...