Now showing items 1-1 of 1

  • Částicové efekty v počítačových hrách 

    Zachariáš, Michal
    Cílem této bakalářské práce je čtenáři přiblížit problematiku částicových systémů, jejich historii a současný trend, který stále více směřuje k využití akcelerace pomocí GPU grafických adaptérů. Dále se zabývá návrhem a ...