Now showing items 1-1 of 1

  • Hardwarová akcelerace filtrace obrazu 

    Zelinka, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá hardwarovou akcelerací filtrace obrazu s využitím FIR filtrů. Definuje základní pojmy týkající se digitálního obrazu, popisuje princip filtrace a stručně vysvětluje techniky používané při ...