Now showing items 1-7 of 7

 • Demonstrace podpory pro práci s XML v moderních databázových systémech 

  Dvorštiak, Matej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na XML technologie a XML podporu u databázových systémů. Konkrétně u systému Oracle. Jeho XML podpora je podrobně rozebrána v práci. Detailní popis je hlavně zaměřen na architekturu Oracle ...
 • Dolování dat v prostředí DB serveru Oracle 

  Pap, Juraj
  Cílem této práce bylo oboznámit se s problematikou dolování dat a následně zjistit podporu DB serveru Oracle pro dolování. Práce je zaměřená na dolování asociačních pravidel. Výsledkem práce je ukázkova aplikace, která ...
 • Modul pro dolování z dat 

  Petrlík, Jiří
  Obsahem této bakalářské práce je seznámení s problematikou dolovaní z dat. Zaměřuji se především na problematiku klasifikace pomocí neuronových sítí. Proto zde popisuji některé základní algoritmy pro učení neuronových sítí. ...
 • Modul pro výpočet mezd 

  Pospíšil, Tomáš
  V této práci je popsán návrh informačního systému pro výpočet mezd, implementace tohoto modulu a ověření správnosti výsledků. Využívá možností .NET architektury pro informační systém zpracovávající mzdy. Dále je naznačeno ...
 • Podpora pro práci s prostorovými daty v prostředí databázového serveru Oracle 

  Volf, Tomáš
  Práce seznamuje s podporou pro práci s prostorovými daty a zmiňuje možnosti využití podpory pro časoprostorová data v prostředí databázového serveru Oracle 11g. Na základě seznámení s podpororou pro práci s prostorovými ...
 • Simulace a analýza výrobního systému 

  Hromková, Ivana
  Tato práce se zabývá tvorbou simulačního modelu výrobního systému (slévárny) a jeho analýzou. V úvodu obecně pojednávám o simulaci ve výrobních podnicích a dále rozebírám základní principy a etapy tvorby simulačních modelů. ...