Now showing items 1-8 of 8

 • Diskrétní simulace programovatelných systémů 

  Mynář, Pavel
  Předmětem této práce je návrh a implementace softwarové knihovny pro diskrétní simulaci programovatelných, navzájem komunikujících jednotek, a implementace několika názorných příkladů nad touto knihovnou. Knihovna je ...
 • GUI knihovna pro J2ME 

  Strouhal, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit nový framework pro platformu J2ME a otestovat jeho použitelnost na demonstrační aplikaci. Stručně je charakterizována samotná oblast J2ME, možnosti vývoje aplikací pomocí stávajících ...
 • Ovládaní počítače pomocí mobilního telefonu skrze bluetooth 

  Eliáš, Filip
  Výsledkem mé práce je aplikace, pomocí které lze ovládat programy na PC. Aplikace obsahuje serverovou část, která běží na PC a klientskou část určenou primárně pro mobilní telefony. Aplikace pro svůj běh potřebuje dva ...
 • Rozpoznávání gest myší 

  Král, Jiří
  Práce se zabývá rozpoznáváním gest myší. Pro modelování gest je v systému využito Skrytých markovových modelů, které popisují gesto jako časovou posloupnost vlastností. V práci je provedeno srovnání různých typů parametrizací ...
 • Složitější hra pro více hráčů pro mobilní zařízení 

  Kojecký, Vladimír
  Tato práce se zabývá vývojem mobilní aplikace na platformě J2ME. Jedná se o hru pro více hráčů pro mobilní zařízení komunikující mezi sebou pomocí technologie Bluetooth. Aplikace, nazvaná BTbomb,vychází ze hry, známé pod ...
 • Umělá inteligence v moderních počítačových hrách 

  Pavliska, Jiří
  Obsahem této bakalářské práce je návrh umělé inteligence pro moderní počítačovou hru. Snažím se seznámit čtenáře se samotným pojmem umělá inteligence. Uvádím popis prvků a technik používaných při tvorbě chování postav ...
 • Vizualizace práce konečných automatů, zásobníkových automatů a Turingova stroje 

  Syrový, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro demonstraci činnosti konečných automatů, zásobníkových automatů a Turingova stroje. Teoretická část práce se zabývá teorií formálních jazyků, gramatik a automatů. ...
 • Výpočet rozvržení vrcholů grafu a vizualizace grafů ve dvourozměrné rovině 

  Šušlík, Václav
  Graf je struktura sloužící k zobrazení vztáhů mezi entitami. Je využívána v mnoha rozlišných oborech lidského vědění. Velký význam má pak grafická reprezentace grafu - diagram. Tato práce je zaměřena na transformaci grafu ...