Now showing items 1-1 of 1

  • Shlukování slov podle významu 

    Bárta, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací modulárního systému pro analýzu textového korpusu a následné vyhledávání sémanticky podobných slov. Systém umožňuje stemming korpusu, uživatel si může zvolit z různých ...