Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro vzdálenou správu Mikrotik RouterOS 

    Doležal, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro vzdálenou správu MikroTik RouterOS. V rámci práce byla vytvořena aplikace umožňující konfiguraci síťových služeb směrovačů. Práce obsahuje návrh a implementaci ...
  • Mobilní pokladní terminál 

    Malý, Petr
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému mobilních objednávek v restauračním prostředí, který by obsluze umožnil vytvářet a zúčtovat objednávky přímo od stolu s možností natížit útratu na klientské konto ...