Now showing items 1-1 of 1

  • Komponenta Filtr pro .NET WinForms 

    Maťátko, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací komponenty umožňující filtrování dat. Data jsou nejčastěji organizována prostřednictvím databáze. Ta může být umístěna lokálně u klienta, nebo na straně serveru. ...