Now showing items 1-1 of 1

  • Retrospektivní hra pro dva hráče 

    Vybíral, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá vývojem 2D vesmírné arkádové počítačové hry. V úvodu je popsána historie i současnost herního průmyslu a počítačové grafiky. Dále se text věnuje použitým knihovnám OpenGL a SDL, návrhu herních ...