Now showing items 1-1 of 1

  • HAM staniční deník pro Linux 

    Kaluža, Jan
    Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace software realizujícího staniční deník amatérské radiokomunikační služby. Po stručném úvodu do problematiky následuje popis existujících softwarových řešení staničních ...