Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení optimalizačních úloh algoritmy ACO 

    Habrnál, Matěj
    Práce se zabývá základními optimalizačními algoritmy ACO (Ant Colony Optimization) a jejich vývojem, zkoumá také inspiraci u živých mravenců. Cílem pak je demonstrovat činnost těchto algoritmů na dvou optimalizačních úlohách ...