Now showing items 1-1 of 1

  • Generování backendu aplikace z UML modelu 

    Klikar, Václav
    Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat nástroj umožňující obousměrnou synchronizaci UML diagramu tříd a backendu aplikace kdykoliv v průběhu tvorby aplikace. Práce s UML modelem je umožněna pomocí ...