Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a rekonstrukce komunikace typu Instant Messaging (XMPP a MSN) 

    Zduba, Andreas
    Tato práce se věnuje zkoumání protokolů sloužích ke komunikaci mezi uživateli. Na základě analýzy ze zachycené komunikace jsou vybrány nejdůležitější elementy. Výstup práce tvoří experimentální nástroj pro rekonstrukci ze ...
  • Instant Messaging pro BlackBerry PlayBook 

    Hajný, Jiří
    V práci je představena cílová platforma BlackBerry Tablet OS a její vývojové prostředky. Práce dokumentuje návrh a implementaci klienta komunikačního protokolu XMPP/Jabber. Implementace je provedena ve vývojovém prostředí ...