Now showing items 1-1 of 1

  • Zobrazování terénu a vodní hladiny v počítačové hře 

    Kopecký, Marek
    Tato bakalářská práce je zaměřená na vykreslování vody a terénu, což je klíčová část mnoha počítačových her a simulací. Výsledná aplikace běží plynule a je vytvořená v XNA Frameworku. Vykreslování terénu zahrnuje ...