Now showing items 1-1 of 1

  • Přístupnost webových technologií a její standardy 

    Konečná, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá přístupností a webovými standardy. Vysvětluje důleţitost vytváření přístupných webových stránek vzhledem k zdravotně postiţeným uţivatelům. Jednotlivá postiţení jsou stručně popsána v ...