Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečný transport dat Netflow 

    Ručka, Tomáš
    Tématem této bakalářské práce je zabezpečení komunikace v nástroji NetFlow. Komunikace v NetFlow není nijak chráněná proti neoprávněnému vniknutí, navíc pracuje nad transportním protokolem UDP, což je protokol, který ...
  • Demonstrační aplikace hashovacích algoritmů SHA-1 a SHA-2 

    Siska, Josef
    V této práci je uvedena teorie související s hashovacími algoritmy SHA-1 a SHA-2 spolu s popisem možné implementace aplikace, která demonstruje činnost těchto algoritmů. V obecné části práce jsou popsány principy vytváření ...