Now showing items 1-1 of 1

  • Demonstrační aplikace hashovacích algoritmů SHA-1 a SHA-2 

    Siska, Josef
    V této práci je uvedena teorie související s hashovacími algoritmy SHA-1 a SHA-2 spolu s popisem možné implementace aplikace, která demonstruje činnost těchto algoritmů. V obecné části práce jsou popsány principy vytváření ...