Now showing items 1-1 of 1

  • Generování procedurálních terénů 

    Petlan, Michael
    Tato bakalářská práce se věnuje problematice algoritmů náhodného generování výškových map. Popisuje základní teoretické poznatky a rozvíjí je o využití L-systémů pro vytváření říční sítě. V rámci práce byla implementována ...