Recent Submissions

 • Kompresní metody založené na kontextovém modelování 

  Krupička, Matúš
  Náplní téhle bakalářské práce je analýza kontextových kompresních metod, jejich vlastností a možností využití. Práce se zaměřuje a podává detailní přehled statistické metody PPM (metoda predikce částečné shody). Je popsán ...
 • Logická hra Futoshiki 

  Benedikti, Tomáš
  Tato práce se zaobírá problematikou logických her a hlavolamů. Hlavním zaměřením je hra Futoshiki, její historie a pravidla. Detailně se popisují algoritmy použité ve vytvořené aplikaci, od jejich návrhu po implementaci. ...
 • Popis a detekce textur v obraze 

  Zachar, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami klasifikace textur a implementuje jednoduchý klasifikátor textur, umožňující generování dynamické banky filtrů dle aktuální sady textur. Pro získání příznaků jsou zvoleny Gáborovy ...
 • Nástroj pro plánování aktivit a správu projektů 

  Chromec, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro plánování a správu projektů a událostí. Práce popisuje návrh a implementaci tohoto řešení. Obsahuje základ pro pochopení standardního kalendářového formátu iCalendar a ...
 • Systém pro správu herních serverů 

  Faika, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje způsoby konfigurace a správy nejpoužívanějších herních serverů, dále pak návrh a implementaci systému ve formě klient - server aplikace určený k jejich spouštění, konfiguraci a ovládání. ...
 • Webová aplikace redakčního systému pro správu dokumentů 

  Schimmel, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace redakčního systému pro správu dokumentů. Tato aplikace musí být schopna načíst, zpracovat a uložit obsah dokumentů typu Microsoft Office Word. Uložený ...
 • Logická hra Kakuro 

  Hodáň, Ján
  Tato práce stručně popisuje historii logiky a logických her. Podrobně vysvětluje pravidla a způsoby řešení hry kakuro. Do hloubky bude rozebrána problematika a způsoby implementace této hry. V posledních kapitolách bude ...
 • Harmonizace melodie na základě pravidel 

  Kuchár, Pavol
  Bakalářská práce se věnuje počítačem podporovanému přístupu ke tvorbě hudby. Vytvořený program implementuje vybraná pravidla z hudební teorie a pomocí CSP vymezuje vhodné tóny pro harmonizaci zadané melodie. Výsledek je ...
 • Benchmarking implementací DNS 

  Haller, Martin
  Bakalářská práce vznikla ve spolupráci se sdružením CZ.NIC (správcem TLD domény CZ). Jejím cílem bylo prozkoumat existující metodiky benchmarkingu autoritativních implementací DNS, rozšířit je a pomocí nich protestovat ...
 • Interaktivní vizualizace XML 

  Onderko, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou interaktivní vizualizace XML a problematikou práce s nativní XML databází. Je zde popsána technologie XML včetně způsobů jejího zpracování, nativní XML databáze, metody vizualizace ...
 • Analyzátor síťových protokolů 

  Takács, Tamás
  Bakalářská práce popisuje implementaci síťového analyzátoru spolu s přehledným grafickým webovým rozhraním. Síťový analyzátor zachycuje síťový provoz a umožňuje jeho podrobný rozbor. Jeho hlavním úkolem je sledování datových ...
 • Vozidlo ze stavebnice MERKUR ovládané pomocí Apple iPhone 

  Novák, Pavel
  Cílem bakalářské práce je sestavení vozidla z Merkuru ovládáného pomocí Apple iPhone. Ovládání vozítka je realizováno přes PC, který přijímá signály od iPhonu. Řízení je zajištěno MEMS akcelerometrem, který je součástí ...
 • Synchronizace a řízení pohonů s využitím sběrnice CAN 

  Dobrovský, Ladislav
  Systém pro ovládání pohonů po CAN sběrnici s USB-CAN převodníkem. Software je rozdělen do dvou částí, na serverovou aplikaci, která zpřístupňuje sběrnici klientským aplikacím prostřednictvím služby na schránkách (socket), ...
 • Vývojová deska s mikrokontrolérem a displejem "TouchScreen" 

  Sekanina, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem, výrobou a osazením vývojové desky s mikrokontrolérem a dotekovým displejem. Popisuje problematiku vytvoření vývojové desky v programu EAGLE. Dále rozebírá technologie, které používá dotekový ...
 • Systém AJAX komponent pro framework Yii 

  Mahr, Martin
  Bakalářská práce se zabývá webovými technologiemi PHP, HTML, JavaScript, AJAX a knihovnami jQuery a Yii framework. Výstupem práce je zhodnocení těchto technologií a vývoj rozšiřujících modulů pro knihovnu jQuery a PHP Yii ...
 • Social Desktop 

  Schiffer, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem sociálních sítí a jejich vlivem na každodenní používaní osobního počítače. Představuje projekt KDE Silk, který se snaží webové služby do prostředí pracovní plochy integrovat a práci ...
 • Hledání zranitelností typu SQL injection v Kentico CMS 

  Pintér, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro vyhledávání zranitelností typu SQL injection v systému Kentico CMS. Program je založen na statické analýze zdrojového kódu. Vyhledává místa, kde probíhá ...
 • Ochrana datové sítě s využitím NetFlow dat 

  Dokoupil, Tomáš
  Práce se zabývá oblastí bezpečnosti datové sítě zejména z hlediska její ochrany pomocí NetFlow technologie. V rámci práce jsou popsány možnosti a prostředky ke správě a zabezpečení sítě, dále je provedena analýza hrozeb a ...
 • Program pro správu psích rodokmenů 

  Gorzolka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací programu pro vytváření a správu psích rodokmenů v jazyce Java. Navržený program je přenositelný a je schopen provádět operace nad databází psů, umožňuje procházet ...
 • Aplikace pro správu a analýzu dat o šachových partiích 

  Kunčar, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro správu a analýzu dat ze šachových partií. Partie jsou uchovávány v úložišti dat, do kterého jsou nahrány pomocí vytvořeného systému. Byl implementován také ...

View more