Now showing items 1-20 of 347

 • Detekce střihů ve videu 

  Suja, Dušan
  Táto práce se zabýva možnostmi detekce střihů ve videu. Z úvodu se věnuje popisu metod pro detekci střihů, jejich výhodám a nevýhodám s ohledem na rychlost a přesnost detekce. V dalších kapitolách je pak popis implementovaných ...
 • Kniha jízd pro iPhone a Windows mobile 

  Hubík, Filip
  Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem a implementací elektronické on-line evidence jízd pro mobilní přístroje Apple iPhone a přístroje podporující operační systém Windows Mobile. Zaměřuje se na systém GPS obou zařízení ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Marek, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou tvorby grafického dema. Jsou v ní ukázány některé metody, pomocí kterých je možno vměstnat velké modely, hudbu a další potřebné věci do progamu o maximální velikosti 64kB. Snaží se také ...
 • Rámec pro internacionalizaci systémů ve skriptovacích jazycích 

  Tilp, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou internacionalizace systémů se zaměřením na systémy ve skriptovacích jazycích. Výsledná aplikace implementuje vlastní překladový systém a usnadňuje programátorovi a překladateli ...
 • Optické rozpoznávání znaků 

  Pokorný, Pavel
  V této práci jsou představeny některé z metod pro vyhledání a rozpoznání textu v obraze. Zabývá se problematikou extrakce příznaků a představuje nejčastěji používané algoritmy strojového učení. Popisuje postup při návrhu ...
 • Vytvoření multimediálního ovládacího systému v Linuxu 

  Minář, Michal
  Práce poukazuje na problémy týkající se vytvoření multimediálního systému, výběru jeho hardwarových a softwarových komponent, jeho zapojení do většího celku a vede k jejich řešení. Současně popisuje kroky zvolené v ...
 • Vyhledávání specifických sekundárních struktur v DNA sekvencích 

  Němec, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem algoritmu pro vyhledávání specifických struktur v DNA sekvencích, konkrétně vyhledávání kvadruplexů. Hlavním cílem práce bylo navrhnout a implementovat efektivní aplikaci ...
 • Synchronizace dokumentů uložených na 3 a více počítačích 

  Nykrýn, Lukáš
  Práce pojednává o návrhu a implementaci aplikace pro sdílení souborů mezi více počítači za pomoci externího disku. Aplikaci je možné provozovat jak na systému GNU/Linux, tak na systému MS Windows. V prostředí systému Windows ...
 • Řízení pohybu robota podle obrazových dat z kamery 

  Uhlíř, Václav
  Tato studentská práce pojednává o základním zpracování obrazu a jeho následném využití automatickými systémy, zejména pro využití při orientaci v prostoru a detekci překážek v robotice. Dále je v této práci navržena ...
 • Zabezpečovací systém pro domácnost s využitím GSM komunikace 

  Křesal, Tomáš
  Tato práce je věnovaná problematice zabezpečení domácností. Diskutuje současné metody ochrany, jejich typické vlastnosti a nedostatky. Na základě získaných informací z úvodních kapitol je navržen a zkonstruován zabezpečovací ...
 • Nástroje na podporu administrace a ladění výkonnosti databázového serveru Oracle 11g 

  Fröml, Vojtěch
  Tato bakalářská práce představuje koncepty správy databázového systému Oracle 11g. Podává přehled nástrojů a technologií pro správu, monitorování a ladění tohoto systému. Konkrétněji se zaměřuje na možnosti v oblasti ladění ...
 • Experimenty se snímky sítnice oka 

  Floryček, Jan
  Pozice cév v sítnici lidského oka je jednou z důležitých fyziologických biometrických vlastností každého jedince. Zpracování barevných snímků sítnice a extrakce cévní struktury představuje významnou fázi při diagnostice ...
 • Simulace architektury mikroprocesoru 8051 

  Šimon, Petr
  V dnešní době je více jak 90% procesorů používáno ve vestavěných systémech. Návrh procesorů pro vestavěná zařízení se stává čím dál složitější, a proto je nutné tuto práci co nejvíce automatizovat. Tato bakalářská práce ...
 • Webová aplikace pro vyhledání v on-line katalozích knihovnen 

  Polách, Ondřej
  Internet je od dob svého počátku zdrojem nejrůznějších informací. Jejich vyhledávání bylo standardizováno s příchodem protokolu Z39.50, který se v dnešní době stále vyvíjí a slouží také jako základní kámen pro moderní ...
 • Vyhledávání přibližných palindromů v DNA sekvencích 

  Remiáš, Richard
  Práca sa zaoberá problematikou vyhľadávania presných a približných palindrómov. V súvislosti s vyhľadávaním presných palindrómov analyzuje naivný postup vyhľadávania ako aj postupy založené na sufixových stromoch, ktorých ...
 • Sledování paprsku pomocí k-D tree 

  Musil, Petr
  Práce se zabývá návrhem a implementací programu pro syntézu obrazu pomocí sledování parsků. Cílem je ověření vlastností optimalizační metody dělení prostoru pomocí KD stromu. Práce porovnává metody prostorového mediánu, ...
 • Nástroj pro online analýzu vybraných dat z webových stránek 

  Zapletal, Vladimír
  Tato práce pojednává o webové aplikaci, která je určená pro extrahování dat z HTML tabulek, nacházejících se na webových stránkách. Dále v tomto dokumentu bude popsáno, jak tato aplikace umožňuje jednoduché přihlašovaní ...
 • Program pro bezpečnostní kontrolu ikon operačního systému 

  Ružička, Vladimír
  Tato práce se zaobírá ikonami v systémech Windows a jejich formátem. Ukazuje jakým způsobem s nimi systém pracuje a jak můžou být zneužity pomocí malware. Dále skoumá spůsoby, jakými je možné ikony vzájemně porovnávat. ...
 • Jazyk vyšší úrovně abstrakce pro programování mobilních inteligentních agentů 

  Kalmár, Róbert
  Cílem této práce je návrh jazyka vyšší urovně abstrakce pro programování mobilních inteligentních agentů a implementace překladače pro tento jazyk. Bude představen nástroj ANTLR pro generování syntaktických a lexikálnych ...
 • Analýza síťového provozu pomocí zařízení NIFIC 

  Melo, Juraj
  Tato bakalářská práce popisuje příklady použití zařízení NIFIC na potlačení bezpečnostních rizik v počítačových sítích. NIFIC je bezstavový paketový filtr s hardvérovou akcelerací vhodný na nasazení do vysokorychlostních ...