Now showing items 61-80 of 347

 • Program pro trénování daktyloskopických expertů 

  Bartoň, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením uživatelského rozhraní programu pro trénink daktyloskopických expertů. V prvních kapitolách je popsán historický a technický vývoj daktyloskopie. Dále jsou vysvětleny ...
 • Rozpoznávání objektů pomocí neuronových sítí 

  Marák, Jaroslav
  Tato práce se zaměřuje na neuronové sítě a jejich klasifikační schopnosti při rozpoznávání objektů v obraze. Pro rozpoznávání je zde použito vícevrstvé dopředné neuronové sítě, trénovatelné pomocí algoritmu zpětného šíření ...
 • Retrospektivní arkádová hra 

  Trčka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem počítačové hry inspirované historickým Arkanoidem. První část práce se zaobírá historii počítačových her a počítačové grafiky. Dále navazuje popis grafických knihoven, jakými jsou ...
 • Tutoriál práce s OpenCV 

  Běhal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a popisem základní činnosti doposud nezdokumentovaných metod v knihovně OpenCV. Konkrétně jsou zde popsány algoritmy FAST corner detector, Maximally stable extremal regions, ...
 • Propojení pobočkové ústředny a kalendáře 

  Kaláb, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá možností propojení pobočkové ústředny Asterisk s kalendáři z Microsoft Exchange Serveru 2010. Přitom rozebírá protokoly CalDAV, WebDAV, iCalendar a SOAP.
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Brnický, Vojtěch
  Tato práce se zabývá tvorbou CAD systému pro 2D kreslení. Obsahuje seznámení s obecnou problematikou a charakteristikou dnešních CAD systémů. V práci jsou analyzovány požadavky na systém, jsou popsány návrh a následná ...
 • Adaptive Web Portal 

  Pácha, Adam
  Bakalářská práce byla vypracována na studijním pobytu na "Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugalsko (UTAD)", a je zpracována v angličtině. Práce se zabývá dvěma hlavními tématy. V prvním zkoumáme ...
 • Vizualizace hyperlinek 

  Skopal, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením náhledu hypertextového odkazu, za pomocí využití renderovacích jader. K řešení tohoto problému využívá renderovací jádra Trident a Webkit. Taktéž vysvětluje jednotlivé technologie, ...
 • Evidence rodokmenů plemenných chovů 

  Reš, Radim
  Webová aplikace Petbook vytvořená jazykem Java s pomocí rámce Struts 2, postavená na architektuře MVC využívající technologii AJAX a komunikující s databází PostgreSQL. Uživatel v systému eviduje svůj chov sloužící pro ...
 • Automatická formální verifikace korektnosti programů v nástrojích SDV, Copper a podobných 

  Kovalič, Peter
  Tato práce se věnuje verifikaci ovládačů. Používají se při tom model checkery, hlavní z nich je Static Driver Verifier. Pomocí něj se kontroluje zvolený ovládač Ext2Fsd. Patří do skupiny ovládačů souborových systémů. ...
 • Knihovna pro modulární rozšiřování skriptovacího stroje JScript 

  Dziadzio, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá skriptovací technologií ActiveX Scripting. Popisuje možnosti hostování skriptovacího stroje jazyka JScript a komponenty Webový prohlížeč za účelem poskytnutí jednoduchého nástroje pro rozšiřování ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Kontra, Matúš
  Vlnková transformace náleží k moderním metodám užívaným při kompresi dat a její aplikace umožňuje pracovat s obrazovými datami tak, aby byli dosaženy co nejlepší výsledky. Tahle práce se zaměřuje na teroretické základy ...
 • Přihlašování do OS UNIX pomocí čipových karet Mifare 

  Krempa, Peter
  Tato práce se zabývá využitím technologie bezkontaktních čipových karet při autentizaci v prostředí pracovní stanice s OS Linux. Shrnuje výhody a nedokonalosti této technologie a popisuje její další možné využití. V práci ...
 • Systém pro evidenci spotřeby energií 

  Kováčik, Michal
  Cílem bakalářské práce je implementovat webovou aplikaci pro sledování a evidenci spotřeby energií v domácnostech. Systém dovolí užívateli evidovat a sledovat spotřeby energií v jeho domácnosti. Systém rovněž srovná a ...
 • Editor zdrojových kódů pro QDevKit 

  Kábele, Břetislav
  Práce se zabývá návrhem a implementací editoru zdrojových textů a souborového manageru do aplikace QDevKit. V teoretické části jsou předvedeny trendy moderních editorů a vlastnosti použitých technologií. Dále popisuje ...
 • Řídicí systém divadelní scény s grafickým rozhraním 

  Melo, Damián
  Tématem této bakalářské práce je řízení technologie scény divadel. V práci jsou rozebrány metody a algoritmy řízení elektrických motorů a pohonů, specifické požadavky na divadelní techniku a postupy pro simulaci. V rámci ...
 • Sledování vojenských cílů ve videosignálu 

  Hamada, Ondřej
  Práce shrnuje a popisuje nejrozšířenější metody pro detekci cílů ve videosignálu. Speciálně se zaměřuje na využítí kernel-based metody s použitím mean-shift algoritmu a metody pro porovnávání vzorů. Obě tyto metody jsou ...
 • Časosběrné video 

  Kubiš, Matěj
  Tato práce zahrnuje tvorbu grafického uživatelského rozhraní pro správu sady fotografií, její navigaci a přehrávání a následný export do videoformátu. Studuje problematiku časosběrného videa a řeší implementaci algoritmů ...
 • Pro lidi srozumitelný jazyk temporální logiky 

  Žilka, Lukáš
  Tato práce se zabývá automatickým překladem z přirozeného jazyka do temporální logiky. Existující výzkum na toto téma je shrnut a práce je na něm založena. Pro specifikaci temporálních vlastností, je vytvořen kontrolovaný ...
 • Rozpoznání pohlaví člověka na fotografii 

  Kałuża, Marian
  Tato práce popisuje postup s využitím víceměřítkových fotografií pro rozpoznávání pohlaví podle obličeje. Koncept je založen na algoritmech jako "Histogram of Oriented Gradients" nebo "Local Binary Patterns". Experimenty ...