Now showing items 1-20 of 114

 • Návrh a analýza sportovního informačního systému 

  Stružka, Jaroslav
  Tato bakalářská práce obsahuje popis analýzy, návrhu a následné implementace informačního systému. Informační systém je určena pro záznam a zveřejňování výsledků zápasů, tabulek skupin, informací o týmech, hračích a ...
 • Informační systém pro správu Fair User Policy 

  Oberreiter, Vladimír
  Náplní bakalářské práce je implementace Informačního systému pro správu Fair User Policy. Tento systém umožňuje mimo jiné evidovat internetová připojení jednotlivých zákazníků, nastavovat těmto zákazníkům různé typy ceníků ...
 • Informační systém pro podporu vinohradnictví 

  Labounek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému s využitím mobilních technologií. Aplikace umožňuje synchronizaci s databázovým serverem a distribuci dat prostřednictvím webových služeb. Realizace ...
 • Ovládání počítače gestem ruky 

  Matějíčka, Miloš
  Bakalářská práce se zabývá ovládáním počítače pomocí jednoduchých gest ruky. Je zde popsán princip rozpoznávání ruky pomocí barvy pokožky, zpracování a klasifikace gest rukou. Součástí práce je implementace aplikace pro ...
 • Vícedimenzionální data v systému OLAP 

  Kupčík, Jaroslav
  Práce se zabývá problematikou multidimenzionálních dat v systému OLAP, zejména jejich vizualizací na dvourozměrné obrazovce. Stručně je zde rozebrán způsob uložení dat v multidimenzionální databázi a formální popis struktury ...
 • Databázový systém PostgreSQL v prostředí webu 

  Preuss, Jan
  Práce pojednává o principech ukládání dat z pohledu tvůrce webových aplikací. Porovnává tři databázové systémy a jejich možnost využití v rámci webových projektů. V dalších částech popisuje návrh aplikace na správu a editaci ...
 • Návrh a implementace kodéru a dekodéru Iwadariho kódu 

  Křivánek, Jan
  Náplní předkládané práce je návrh, implementace a následné otestování obvodů realizujících kodér a dekodér Iwadariho kódu obecné zabezpečující schopnosti. Návrh vychází z nastíněné teorie protichybových kódových systémů a ...
 • Fraktály v počítačové grafice 

  Šelepa, Jan
  V této práci se zabývám fraktály. První kapitola představuje úvod do problematiky, kterou se tato prácec zabývá. Druhá kapitola obsahuje základní pojmy z oblasti fráktálů a fraktální geometrie. Ve třetí kapitole je uvedena ...
 • Systém pro zasílání textových zpráv - serverová část 

  Gach, Marek
  Dnešní svět serverových aplikací je velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím IT. S nástupem vícejádrových procesorů dobře navrhnuté paralelní aplikace získávají na výkonu. Tato práce se snaží nastínit základy vytváření a ...
 • Aplikace k monitorování událostí OS Windows 

  Kobliha, Michal
  Práce zmiňuje jednotlivé generace operačního systému Windows a použití vybraných funkcí jeho aplikačního programového rozhraní a navazuje uvedením jazyka C jakožto nástroje vhodného pro realizaci procesu monitorování ...
 • Jabber/XMPP robot pro připomínkovač 

  Menšík, Petr
  Cílem tohoto projektu bylo seznámení se s otevřenou sítí XMPP, jejími principy a fungováním. Tento program je určen k automatickému připomínání událostí přes síť instant messangingu. Jeho úkolem je organizovat události ...
 • Programová podpora pro Fair Trade 

  Krivosudský, Juraj
  Práce vznikla jako programová podpora pro nevládní neziskovou společnost Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání. Klade si za cíl položit základy informačního systému, který bude schopný integrovat a usnadňovat ...
 • Modelování HW designu v UGE 

  Varga, Ladislav
  Predmetom tejto práce bolo navrhnúť zásuvný modul pre program Univerzálny grafický editor, ktorý uživateľom umožní vytvárať návrh hardware. Návrh HW architektúry začína spravidla kreslením blokových schém navrhovaného ...
 • Softwarová podpora obecní knihovny 

  Morcinek, Petr
  Cílem mé práce je vytvoření plně funkční softwarové podpory pro obecní knihovnu v Petrovicích u Karviné, a to formou informačního systému, který bude splňovat všechny požadavky na ni kladené. Tento systém by měl poskytovat ...
 • Webová aplikace pro realitní kancelář 

  Hájek, Jan
  Tato práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro realitní kancelár, ve které budou jak bežní uživatelé, tak administrátori, schopni jednoduše ovládat celý systém, starající se o prezentaci firmy a aktuální nabídku nemovitostí. ...
 • On-Line Advertisement System 

  Zito, Andrej
  Tato práce se zabýva návrhem a realizací on-line inzertního systému. Cílem bylo navrhnout a vytvořit funkční aplikaci poskytující základní úlohy pro koncové uživatele umožňující jim přidávat, přehlížet a vyhledávat inzeráty, ...
 • Webový prezentační systém hudebního klubu 

  Jurák, Adam
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat webový prezentační systém dle požadavků hudebního klubu s ohledem na pravidla pro přístupný a použitelný web. Systém bude sloužit k prezentaci klubu na internetu a informování ...
 • Algoritmy pro zjednodušování modelů 

  Pokorný, Jan
  Tato práce se věnuje algoritmům pro redukci polygonálních modelů. Nejdříve jsou popsány obecné principy zjednodušování modelů - jsou zde vysvětleny vlastnosti polygonálních povrchů a operace používané k redukci počtu ...
 • Webový plánovací systém 

  Mátl, Tomáš
  Tato práce se zabývá tvorbou informačního systému webového plánování. Jsou zde popsány jednotlivé fáze vývoje tohoto systému, od počáteční specifikace požadavků a analýzy požadavků na takovýto systém až po návrh systému, ...
 • Algoritmy vyhledávání v jazyce C 

  Nejezchleb, Ivan
  Vyhledávání ve všech možných formách je v dnešní době hojně používanou operací nejen v oblasti informačních technologií. Proto je pochopení a ovládnutí základních vyhledávacích algoritmů nezbytné pro každého, kdo se chce ...