Now showing items 1-2 of 2

  • Vizualizace genomických rysů transposonů 

    Nétková, Barbora
    Tato práce se zabývá vizualizací genomických rysů transposonů. Vstupní soubor k vizualizaci je typu GFF. Tento typ souboru má pevnou definici a v dnešní době je tento typ souboru běžně používaný k popisu genomů. Přestože ...
  • Vizualizace sekundárních struktur DNA v prostředí R/Bioconductor 

    Jaroš, Marta
    Tato bakalářská práce se zabývá zobrazovacími technikami sekundárních struktur DNA. Shrnuje a rozebírá některé současné metody vizualizace. Objasňuje problém a jeho význam z hlediska molekulární biologie. Cílem práce je ...