Recent Submissions

 • Dálkové řízení domácích spotřebičů 

  Polgár, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro dálkové řízení domácích spotřebičů. Výsledný systém zahrnuje jednoduchou ovládací aplikaci, která pomocí bezdrátové technologie Bluetooth komunikuje s hardwarovou částí ...
 • Čtečka Braillova písma 

  Fabík, Jiří
  Tato práce je zaměřena na počítačové zpracování obrazu, konkrétně naskenovaných Braillských dokumentů. Jde o techniku vyhledávání Braillských znaků (bodového písma), rozpoznání a následné převedení na běžný text. Tečky, ...
 • Klasifikace objektů v obraze podle textury 

  Wozniak, Jan
  Práce se zabývá analýzou texturních příznaků a klasi fikací známých objektů. Poskytuje základní přehled běžně používaných texturních příznaků a principů jejich klasi fikace, přičemž užší pozornost je věnována extrakci local ...
 • Plánovač událostí založený na poloze pro N900 

  Aron, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro mobilní zařízení Nokia N900, která umožňuje naplánovaní sady činností vykonávaných v předem definovaných oblastech. Tyto oblasti či konkrétní pozice definuje uživatel dle souřadnic ...
 • Klient/server aplikace hry mariáš 

  Fabian, Jaroslav
  Bakalářská práce popisuje návrh a implementaci karetní hry Mariáš. Hra je určená pro tři až čtyři hráče, kteří ji hrají přes počítačovou síť prostřednictvím protokolu TCP/IP. Hra je vytvořená pro systémy Microsoft Windows ...
 • Grafický simulátor střeleckých úloh 

  Sabela, Otmar
  V této práci je popsán vývoj systému grafického simulátoru střeleckých úloh. Jeho úkolem je zobrazit střeleckou scénu, vyhodnotit účinek a zobrazit výsledky vedené střelby. Součástí systému je také editor střeleckých úloh. ...
 • Knihovna algoritmů pro šifrování textu 

  Mikulka, Jiří
  Tato práce podává přehled historických i moderních metod a postupů využívaných v kryptografii. Popisuje a zhodnocuje šifry, které byly používány od samotných počátků šifrování informací až po šifry používané v dnešní době. ...
 • Tvorba hudby pomocí celulárních automatů 

  Novotný, Pavel
  Tato práce se zabývá využitím celulárních automatů v oblasti algoritmické kompozice hudby. Text práce obsahuje stručný přehled problematiky algoritmické kompozice s využitím celulárních automatů a popisuje návrh a implementaci ...
 • Nástroj na testovaní bezpečnosti bezdrátových sítí 

  Gancarčík, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečení bezdrátových sítí, současnými možnostmi ochrany těchto sítí a implementaci nástroje na jejich testování. Pojednává také o využití technologie nVidia CUDA k akceleraci paralelních ...
 • Grafická knihovna pro dotykový LCD 

  Nožička, Tomáš
  Tato práce se zabývá grafickou knihovnu pro přídavný modul s dotykovým LCD k výukovému kitu s MCU MC9S08JM60 od firmy Freescale. Práce popisuje použitý mikrokotrolér, různé varianty komunikace s řadičem displeje a technologie ...
 • Enterprise nasazení platformy OSGi 

  Pech, David
  Práce se zabývá problematikou technologie OSGi, která nabízí odlišný přístup k modularitě jazyka Java. Vývoj modularity jazyka je dán do souvislosti s novou technologií. Práce rozebírá praktické aspekty OSGi přístupu od ...
 • Nástroj pro testování souborů náhodných čísel 

  Lipták, Juraj
  Tato práce se zabývá možností modelování stochastických procesů. Prvky systému se zdrojem náhodnosti lze v některých případech reprezentovat pomocí rozdělení pravděpodobnosti. Čtenář bude obeznámen s metodami statistické ...
 • Bezeztrátová komprese obrazu 

  Komjáthy, Gergely
  Tato práce se zabývá bezeztrátovou kompresí obrazu. Jsou zde uvedeny některé barevné modely, vhodné pro bezeztrátovou kompresi, a vzorce použité pro převody mezi nimi a RGB modelem. Dále práce pojednává o prediktorech a ...
 • Tréninkový deník pro mobilní telefon s GPS 

  Syrůček, Marcel
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace, která bude sloužit jako tréninkový deník pro mobilní platformu Android s využitím technologie GPS. Hlavním úkolem tohoto programu je zaznamenat absolvovanou trasu při jakémkoliv ...
 • Detekce a rozpoznání SPZ automobilů 

  Kovaříček, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá nalezením státní poznávací značky v obraze a jejím rozpoznáním. Dále v krátkosti popisuje historii státních poznávacích značek. Také se věnuje současnému stavu poznávacích značek a jejich ...
 • Modulární generátor webových stránek 

  Vlasák, Jan
  Tato práce popisuje současné způsoby vytváření webových stránek a nástroje potřebné k jejich vytvoření. Práce také implementuje nový nástroj - editor webových stránek s vizuálním návrhářem, který je na rozdíl od ostatních ...
 • Ochrana softwaru pro Linux proti zpětnému inženýrství 

  Korec, Tomáš
  Táto práce se zabývá implementací ochrany softwaru před reverzním inženýrstvím pro Linux v rámci projektu Lissom. Ochrana se skládá ze tří úrovní. První úroveň tvoří metody detekující nástroje, které umožňují aplikaci metod ...
 • Implementation of a Pick and Place Machine in a Siemens S7 Program Language 

  Mareček, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem metody, jak řídit SIMATIC S5 zařízení pomocí o generaci novějšího SIMATIC S7 PLC prostřednictvím PROFIBUS sběrnice, doplněného o dotykový panel SIMATIC TP177b DP/PN. Pro komunikaci s S5 zařízením ...
 • Hra had s podporou více hráčů 

  Duží, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj počítačové hry had s rozšířením o hru více hráčů. Úvodní část se zabývá rozborem dvou základních teoretických celků - počítačové grafiky a síťové komunikace. Obě témata se zaměřují na ...
 • Optimalizované sledování paprsku 

  Trojan, Martin
  Tato práce se zabývá optimalizačními algoritmy, které se snaží zefektivnit a zrychlit metodu sledování paprsku. Je zde řešeno několik akceleračních struktur a metoda pro snížení náročnosti výpočtu průsečíku se složitými ...

View more