Recent Submissions

 • Vývoj webových aplikací pomocí jazyka XUL 

  Raul, Ondřej
  Cílem práce je představit jazyk XML User Interface Language (XUL) a srovnat postup tvorby aplikací pomocí XUL s existujícími rámci pro vývoj webových aplikací. Dále se práce zabývá návrhem internetového obchodu a jeho ...
 • Výpočet numerické integrace na platformě FITkit 

  Marek, Martin
  Tato práce pojednává o uplatnění numerické metody řešení diferenciálních rovnic pomocí Taylorovy řady. Tento postup byl implementován pomocí specializovaných elementárních numerických procesorů v hradlovém poli FPGA obsaženém ...
 • Renderování rozsáhlého terénu 

  Bondarenko, Boris
  Realizace renderování rozsáhlých terénů je v moderních aplikacích, které zahrnují tuto tematiku známým problémem. S renderováním rozsáhlých terénů se můžeme střetnout ve velké škále aplikací, od počítačových her, až po ...
 • Klasifikace objektů v obraze podle textury 

  Wozniak, Jan
  Práce se zabývá analýzou texturních příznaků a klasi fikací známých objektů. Poskytuje základní přehled běžně používaných texturních příznaků a principů jejich klasi fikace, přičemž užší pozornost je věnována extrakci local ...
 • Nástroj na testovaní bezpečnosti bezdrátových sítí 

  Gancarčík, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečení bezdrátových sítí, současnými možnostmi ochrany těchto sítí a implementaci nástroje na jejich testování. Pojednává také o využití technologie nVidia CUDA k akceleraci paralelních ...
 • Detekce a rozpoznání SPZ automobilů 

  Kovaříček, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá nalezením státní poznávací značky v obraze a jejím rozpoznáním. Dále v krátkosti popisuje historii státních poznávacích značek. Také se věnuje současnému stavu poznávacích značek a jejich ...
 • Plánovač instrukcí překladače jazyka C pro VLIW architekturu 

  Mináč, Tomáš
  Tato práce pojednává o architektuře procesorů typu VLIW a části překladače určené pro plánování instrukcí. Dále popisuje kompilační platformu LLVM - zejména části důležité pro vytvoření plánovacího průchodu pro VLIW ...
 • Implementace síťových bezpečnostních algoritmů v domácím směrovači 

  Procházka, Tomáš
  Tato práce se zabývá minimalistickou linuxovou distribucí OpenWRT a její instalací v směrovači Linksys WAG160Nv2. Popisuje vybraný směrovač a diskutuje postup při měření propustnosti, která byla zvolena jako kritérium pro ...
 • AeroWorks - Letecký navigační simulátor (VOR a NDB) 

  Kubeňák, Róbert
  Bakalářská práce se zabývá problematikou letecké navigace, konkrétně radionavigace. Aplikace simuluje činnost rádio indikátorů VOR a NDB a bere si za úkol seznámit začínající piloty s fungováním radionavigace, pochopit ...
 • Detekce dynamických síťových aplikací 

  Oroš, Petr
  Tato práce se zabývá detekcí dynamických síťových aplikací. Popisuje metody obecné detekce libovolného protokolu aplikační vrstvy a automatické vyhledávání pravidel pro detekci. Praktická část se zabývá obecnou detekcí ...
 • Konstrukce sufixových stromů a jejich využití v bioinformatice 

  Hlaváček, Pavel
  Práce se zabývá problematikou implementace sufixových stromů a jejich využití v bioinformatice. Jsou zde uvedeny různé druhy algoritmů pro tvorbu sufixových stromů. Především se zabývá implementací on-line metody pro tvorbu ...
 • Microsoft Asp.NET Dynamic Data v prostředí Winforms 

  Šerý, Marcel
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem univerzálního aplikačního jádra umožňujícího rychlý vývoj informačních systémů, které zároveň poskytuje dostatečnou flexibilitu a možnosti přizpůsobení. Navazuje na již existující ...
 • Vyhledávání korespondujících objektů ve dvojici snímků 

  Vrbenský, Andrej
  Práce shrnuje část problematiky stereoskopie a popisuje nejrozšířenejší metody na hledání korespondujících objeků ve dvojici stereo snímků. Zaměřuje se hlavně na metody hledání vzoru, založených na porovnávání intenzit. ...
 • Metody strojového učení ve zpracování přirozeného jazyka 

  Vantuch, Marek
  Práce se zabývá automatickým značkováním českého jazyka za pomocí existujících implementací, využívajících model Conditional Random Fields a algoritmy L-BFGS a SDG. Jsou popsány základní pravidla značkování a problémy, se ...
 • Modelování pohybu částice v elektrickém a magnetickém poli pro výuku středoškolské fyziky 

  Mudrík, Samuel
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového nástroje - programu umožňujíciho simulaci vlivu elektromagnetických sil na subatomární částice. Nejdříve jsou popsané požadované vlastnosti, následuje přehled existujících ...
 • Vyhledání nejdelšího shodného prefixu 

  Chrastina, Ondřej
  Tato práce se zabývá problémem efektivního směrování a klasifikací dat v počítačových sitích, konkrétně vyhledáním nejdelšího shodného prefixu pro síťový protokol verze 6. Jsou vybrány algoritmy Binary Trie, Level Compressed ...
 • GUI pro deskovou hru Dostihy a sázky 

  Očenáš, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit rozhraní (GUI) deskové hry Dostihy a sázky, které umožní uživateli (hráči) ovládat hru na virtuálním hracím plánu a bude také hlídat dodržení všech herních pravidel. V textu této ...
 • Rozhraní počítače využívající polohu hlavy uživatele 

  Chmiel, Filip
  Práce se zabývá metodou pro detekci polohy hlavy a jejího natočení s použitím technologií počítačového vidění. Metoda využívá algoritmů AdaBoost pro počáteční nalezení obličeje, a dále optického toku pro jeho následné ...
 • Sada testů pro projekt OpenLDAP/NSS 

  Špůrek, David
  Cílem práce je vytvořit sadu testů pro projekt OpenLDAP/NSS. Práce objasňuje principy testování, možnosti automatizace testování v prostředí GNU/Linux a vysvětluje pojmy LDAP i NSS. Testy jsou navrženy pro distribuci ...
 • Jednoduché rozpoznávání písma 

  Hamrský, Jan
  Tato práce se zabývá vyhledáním a rozpoznáváním textu v obraze. Rozebírá problematiku extrakce příznaků a jejich použití při strojovém učení. Popisuje postup při návrhu a implementaci jednoduché aplikace pro rozpoznávání ...

View more