• Vizualizace výškového profilu a informací o projeté trase 

  Kolčárek, Michal
  Cílem této práce bylo vytvořit komplexní program pro správu geografických dat získaných pomocí GPS přijímače s grafickým uživatelským rozhraním. Výsledná aplikace umožňuje zobrazení údajů o trasách, jejich zobrazení v mapě ...
 • Difuzní evoluční algoritmus 

  Žundálek, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá paralelizací difuzních evolučních algoritmů pomocí knihovny OpenMP. Náplní teoretické části práce je stručný úvod do problematiky evolučních a genetických algoritmů následovaný popisem ...
 • Lehce rozšiřitelný grafový editor 

  Sysel, František
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací editoru grafů. Důraz je kladen na rozdělení celé aplikace do samostatných modulů, které je možno nahradit jinými moduly, či rozšířit aplikaci o nové moduly a tím doplnit ...
 • Perfektní hašování v FPGA 

  Matušová, Lucie
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací perfektního hašování do FPGA pomocí metody FCH. Metoda vyniká paměťovou složitostí 2.6 bitů na klíč. Pro účely referenční implementace byla použita knihovna CMPH. Funkčnost ...
 • Generátor křížovek 

  Pohner, Martin
  Tato bakalářská práce řeší vývoj webové aplikace pro generování švédských křížovek. Je zde popsána a vysvětlena technologie Silverlight od firmy Microsoft, ve které je aplikace vyvíjena, návrh uživatelského rozhraní a ...
 • Přehrávač zvukových souborů pro automobil 

  Gazdík, Marcel
  Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s komprimovaným formátem zvuku, jakým je kupříkladu MP3, AAC či OGG Vorbis. Pak také s návrhem jednoduchého přehrávače, jež je koncipován jako rozšiřující modul ke ...
 • Knihovna algoritmů pro šifrování textu 

  Mikulka, Jiří
  Tato práce podává přehled historických i moderních metod a postupů využívaných v kryptografii. Popisuje a zhodnocuje šifry, které byly používány od samotných počátků šifrování informací až po šifry používané v dnešní době. ...
 • Enterprise nasazení platformy OSGi 

  Pech, David
  Práce se zabývá problematikou technologie OSGi, která nabízí odlišný přístup k modularitě jazyka Java. Vývoj modularity jazyka je dán do souvislosti s novou technologií. Práce rozebírá praktické aspekty OSGi přístupu od ...
 • Nástroj pro testování souborů náhodných čísel 

  Lipták, Juraj
  Tato práce se zabývá možností modelování stochastických procesů. Prvky systému se zdrojem náhodnosti lze v některých případech reprezentovat pomocí rozdělení pravděpodobnosti. Čtenář bude obeznámen s metodami statistické ...
 • Plánovač událostí založený na poloze pro N900 

  Aron, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro mobilní zařízení Nokia N900, která umožňuje naplánovaní sady činností vykonávaných v předem definovaných oblastech. Tyto oblasti či konkrétní pozice definuje uživatel dle souřadnic ...
 • Grafický simulátor střeleckých úloh 

  Sabela, Otmar
  V této práci je popsán vývoj systému grafického simulátoru střeleckých úloh. Jeho úkolem je zobrazit střeleckou scénu, vyhodnotit účinek a zobrazit výsledky vedené střelby. Součástí systému je také editor střeleckých úloh. ...
 • Tvorba hudby pomocí celulárních automatů 

  Novotný, Pavel
  Tato práce se zabývá využitím celulárních automatů v oblasti algoritmické kompozice hudby. Text práce obsahuje stručný přehled problematiky algoritmické kompozice s využitím celulárních automatů a popisuje návrh a implementaci ...
 • Klient/server aplikace hry mariáš 

  Fabian, Jaroslav
  Bakalářská práce popisuje návrh a implementaci karetní hry Mariáš. Hra je určená pro tři až čtyři hráče, kteří ji hrají přes počítačovou síť prostřednictvím protokolu TCP/IP. Hra je vytvořená pro systémy Microsoft Windows ...
 • Grafická knihovna pro dotykový LCD 

  Nožička, Tomáš
  Tato práce se zabývá grafickou knihovnu pro přídavný modul s dotykovým LCD k výukovému kitu s MCU MC9S08JM60 od firmy Freescale. Práce popisuje použitý mikrokotrolér, různé varianty komunikace s řadičem displeje a technologie ...
 • Rozhodování uživatelů a paradox volby v prostředí WWW 

  Smolík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou teorie rozhodování uživatelů v prostředí WWW. Proto je v ní rozebrána teorie zabývající se jevy jako paradox volby, kde se poté zaměřuje především na pojem použitelnosti aplikací. ...
 • Síťová hra typu dáma 

  Semerád, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá deskovou hrou dáma. Shrnuje její historii a hry, ze kterých se vyvinula do podoby, jakou známe dnes. Práce probírá jednotlivé verze pravidel, které se po světě hrají. Dále se zabývá rozborem ...
 • Počítání lidí na lávce FITu kamerou 

  Maliňák, Václav
  Práce se věnuje počítání osob ve video sekvencích. Jsou popsány principy a základní metody detekce pohybujících se objektů ve videu. Zmíněny jsou metody LBP, optický tok, jasové histogramy a do hloubky je probrána metoda ...
 • Adaptivní RSS čtečka 

  Luža, Jindřich
  Práce se zabývá možností obohacením běžné RSS čtečky o~rozšíření umožnující uživateli jednodušeji filtrovat RSS záznamy na základě jejich zařazení do skupin podle obsahu jejich textu. Jsou zde probrány problémy které ...
 • Automatická tvorba titulků k filmu rozpoznávačem řeči 

  Csintalan, György
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj aplikace pro automatickou tvorbu titulků k filmům pomocí BSAPI (Brno Speech Application Interface). V úvodní části, je čtenář uveden do problematiky a jsou naznačeny cíle práce. Následuje ...