Now showing items 1-20 of 319

 • Podpora snapshotu a rollbacku pro konfigurační soubory v distribuci Fedora 

  Včelák, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou možností zálohování a verzování konfiguračních souborů pod operačním systémem GNU/Linux. Na základě zjištěných skutečností je navržen, implementován a otestován nový nástroj pro distribuci ...
 • Strategický portál systému procesního řízení 

  Maděra, Martin
  Univerzální rozšiřitelný webový portál především pro Metastorm Business Process Management System postavený na technologiích Microsoft ASP.Net, Microsoft MVC 2 a komunikující přes webové služby Microsoft WCF.
 • Procedurálně generované město 

  Pazdera, Radek
  Bakalářská práce se zabývá procedurálním generováním měst. Prozkoumává již existující systémy a zabývá se používanými algoritmy a postupy v této oblasti. Dále popisuje návrh, implementaci a testování open-source systému ...
 • Detekce genů v DNA sekvencích 

  Višňovský, Marek
  Práce se zaobírá návrhem metody na predikci prokaryotických genů, která pak bude odzkoušená a prezentována na genome Escherichie coli. Jednotlivé kapitoly postupně pojednávají o problematice spojené s tímto návrhem, stručným ...
 • Generování modelů domů pro Open Street Mapy 

  Galacz, Roman
  Tato práce se zabývá získáním dat z map poskytovaných projektem OpenStreetMap a následným převodem těchto dat z formátu zeměpisné šířky a délky do kartézské soustavy souřadnic. Dále popisuje rozpoznávání domů v zástavbách, ...
 • Virtualizace FITkitu 

  Vavruša, Marek
  Práce se zabývá komplexní virtualizací výukové platformy FITkit. První část bakalářské práce popisuje rozšíření knihovny libkitclient o podporu virtuálních zařízení a návrh protokolu pro sdílení platformy FITkit v IP sítích. ...
 • Komentovaná vědecká bibliografie 

  Oram, Vojtěch
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice vědeckých portálů s důrazem na část obsahující komentovanou bibliografii. Cílem bylo vytvoření nástrojů pro snadné vyhledání vědeckých publikací, jejich uspořádání a komentování. ...
 • Správa a monitoring zařízení RouterOS v malých sítích 

  Leštinský, Ondřej
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci informačního systému, který dokáže vzdáleně konfigurovat zařízení se systémem RouterOS. Hlavní funkcí systému je správa klientů, kteří se mohou připojit do počítačové ...
 • Interaktivní editor 3D terénu 

  Hulva, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat interaktivní editor 3D terénu. Program by měl být schopen vytvořit 3D model terénu ze vstupních dat, zobrazit jej a umožnit volný pohyb v zobrazené scéně. Uživatelům by měly ...
 • Metody strojového učení ve zpracování přirozeného jazyka 

  Vantuch, Marek
  Práce se zabývá automatickým značkováním českého jazyka za pomocí existujících implementací, využívajících model Conditional Random Fields a algoritmy L-BFGS a SDG. Jsou popsány základní pravidla značkování a problémy, ...
 • Online nástroj pro vytváření prezentací 

  Zavacký, Filip
  Řešil jsem nový přístup vytváření prezentací, přibližovací užívatelské rozhraní a spouštění prezentace jako video. Vytvořil jsem rozhraní jako dvourozměrnou plochu. Prezentace se vytváří formou rozmísťování objektů na ploše ...
 • Evoluční návrh neuronových sítí 

  Beluský, Tomáš
  Práce se zabývá vytvořením genetického algoritmu pro návrh struktury a učení neuronových sítí. Fitness funkce zahrnuje i počet skrytých neuronů a tím získáváme nejoptimálnější možné struktury. Představí se vlastní verze ...
 • Rozšíření webových prohlížečů v nativním kódu 

  Vítek, Vojtěch
  Webové aplikace a prohlížeče jsou v dnešní době vyvíjeny a modernizovány neuvěřitelně rychlým tempem - dá se říct, že pokrok na poli internetových technologií je nezastavitelným fenoménem posledního desetiletí. Potřeba ...
 • Srovnání rychlosti moderních systémů pro vyhledávání regulárních výrazů 

  Trávníček, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje způsob srovnání rychlosti moderních nástrojů pro vyhledávání regulárních výrazů. Pro srovnání rychlosti jednotlivých nástrojů je použita množina regulárních výrazů z IDS systému Snort, kde ...
 • Uživatelské rozhraní WWW pro aplikace zpracování obrazu 

  Páldy, Alexander
  V dnešní době každý člověk potřebuje malé či větší úpravy fotografií. Pro takové úpravy existuje mnoho editorů obrázků a vývojáři již zkoušejí vytvořit takové programy v rozhraní WWW. Tato práce se zabývá vytvořením ...
 • Použití OpenGL z jazyka Java 

  Herich, Martin
  Práce se zabývá využitím knihovny OpenGL pro zobrazování 3D grafiky v programovacím jazyku Java. Zaměřuje se na projekt Java OpenGL (JOGL), který je referenční implementací OpenGL do Javy. Demonstrační aplikace prezentuje ...
 • Rozpoznávání ručně psaného písma pomocí neuronových sítí 

  Smejkal, Vojtěch
  Práce se zabývá rozpoznáváním velkých písmen a číslic hůlkového písma pomocí neuronových sítí. Rozebírá použité algoritmy pro segmentaci textu, metody extrakce příznaků a problematiku učení sítě pomocí zpětného šíření chyb. ...
 • Přibližné vyhledávání řetězců 

  Toth, Róbert
  Tato práce se zabývá problémem přibližného vyhledávání řetězců, označovaným též jako vyhledávání s chybami. Nejprve bude definován problém samotný a demonstrována rozmanitost jeho využití, následována krátkým shrnutím ...
 • Správa elektrických zásuvek v laboratoři přes dotykový panel 

  Martiška, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat systém správy elektrického napájení ve školní laboratoři s grafickým uživatelským rozhraním ovládaný pomocí zařízení s dotykovým displejem. Toto zařízení komunikuje ...
 • Aplikace pro penetrační testování webových zranitelností typu Data Validation flaws 

  Němec, Václav
  Tato bakalářské práce se zabývá detekcí webových zranitelností typu Data validation flaws. V práci jsou popsány běžné útoky, obrana před těmito útoky a postupy při automatické detekci. Hlavním cílem je návrh a implementace ...