Now showing items 1-20 of 299

 • Vzdálená správa unixového směrovače pomocí protokolu XMPP/Jabber 

  Bezdíček, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací modulárního klienta protokolu XMPP/Jabber pro interpretaci příkazů určeného pro operační systém OpenWrt. Práce obsahuje informace o protokolu XMPP/Jabber a operačním ...
 • Porovnání výkonnosti knihoven pro výpočty na GPU 

  Kula, Michal
  Bakalářská práce se zabývá principy práce grafických adaptérů, jejich nasazením pro běžné výpočty za pomoci grafických knihoven a porovnáním těchto knihoven. V práci je vysvětlena vhodnost využití grafických adapterů pro ...
 • Biologicky inspirované metody rozpoznávání objektů 

  Truhlář, Martin
  V tomto dokumentu je vysvětlena metoda pro biologicky inspirované rozpoznávání obrazů. Dále v práci jsou objasněny postupy zpracování obrazů a jednotlivé fáze extrakce informací pro klasifikaci. Pro klasifikaci je použita ...
 • Hardwarová akcelerace operace hledání nejdelšího společného prefixu 

  Kekely, Lukáš
  V této bakalářské práci je popsán návrh a implementace hardwarové architektury na hledání nejdelšího shodného prefixu s ohledem na dosáhnutí rychlosti a propustnosti požadované v dnešních vysokorychlostních počítačových ...
 • Vektorový 2D kreslicí program 

  Chroboczek, Martin
  Tato práce řeší problematiku vektorové počítačové grafiky a její tvorby. Na začátku je uveden stručný přehled dostupných softwarových nástrojů s příklady oblastí jejich typického použití. Následuje popis vektorových 2D ...
 • RDF úložiště v PHP 

  Raška, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací RDF úložiště v jazyku PHP. Řeší ukládání datového modelu RDF v relační databázi a implementaci podmnožiny dotazovacího jazyka SPARQL. Součástí jsou testy ověřující funkčnost ...
 • Analýza telefonního hovoru mezi dvěma lidmi 

  Herceková, Monika
  Tato práce se zabýva analýzou telefonního hovoru mezi dvěma lidmi. Popisuje možné projevy řeči a ticha v nahrávce a zdůvodňuje kritéria pro vyslechnutí si nahrávky. V práci je navrhnutý a implementovaný prototyp aplikace ...
 • Síťová karetní hra pro více hráčů 

  Kotásek, Marek
  Cílem této bakalářské práce je návrh, implementace a testování síťové karetní hry. Jako karetní hra byla zvolena dnes velmi populární varianta pokeru -Texas Hold'em. V úvodní části je nastíněn nezbytný teoretický základ ...
 • Vztah klient-server u webových aplikací 

  Kučera, Petr
  Tato práce zkoumá možnosti přesunu aplikační logiky ve webových aplikacích ze serverů na klienty s cílem snížit zátěž serverů. Zkoumá činnosti, které mohou být prováděny na straně klientů v oblasti generování HTML kódu ze ...
 • Interaktivní editor 3D terénu 

  Hulva, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat interaktivní editor 3D terénu. Program by měl být schopen vytvořit 3D model terénu ze vstupních dat, zobrazit jej a umožnit volný pohyb v zobrazené scéně. Uživatelům by měly ...
 • Zobrazování anotací v reálném čase 

  Papoušek, Petr
  Tato práce se zabývá tvorbou doplňku webového prohlížeče Firefox, který umožňuje zobrazení anotací dokumentu a jejich úprav v reálném čase. Díky napojení na 4A Framework se doplněk liší od existujících doplňků pro anotaci ...
 • Program pro generování obrázkových křížovek 

  Navrátil, Ondřej
  Ústředním tématem této práce jsou obrázkové křížovky, tedy hlavolamy podobné např. známému sudoku či criss cross. Pozorost je věnována zejména problematice automatického a poloautomatického generování těchto rébusů z ...
 • Extrakce informací z Wikipedie 

  Musil, Martin
  Tato bakalárská práce se zabývá tématem automatické extrakce informací z textu. Cílem je vytvorení aplikace, která za užití extrakcních vzoru získává znalosti z clánku informacního internetového serveru Wikipedie. V úvodu ...
 • Syntaktická analýza založená na gramatikách s rozptýleným kontextem 

  Horníček, Ondřej
  Tato práce se zabývá novými možnostmi překladu na základě pokročilých formálních modelů. Konkrétně využitím gramatik s rozptýleným kontextem v syntaktické analýze. Byl vytvořen kontextový jazyk, na kterém jsou porovnávány ...
 • Detekce pohyblivého objektu ve videu na CUDA 

  Horák, František
  Práce se zabývá metodikami detekce pohybu na videozáznamech; výběrem a aplikací vhodných algoritmů za použití technologie CUDA. Tato technologie je dále rozebírána, zkoumána z hlediska její architektury a dalších součástí. ...
 • Podpora práce s formuláři ve webovém prohlížeči 

  Čekan, Ondřej
  Tato práce se zabývá tvorbou doplňku do vybraného webového prohlížeče, který má uživateli usnadnit práci s webovými formuláři. Dokument popisuje způsoby automatického vyplňování údajů do formulářů a principy jejich uložení. ...
 • Zachycení síťových útoků pomocí honeypotů 

  Mlčoch, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o nástrojích typu honeypot a úpravě linuxového systému do podoby takovéhoto nástroje. V práci je představeno obecné rozdělení škodlivých kódů a současné trendy v této oblasti. Současně je prezentován ...
 • Anotace síťového provozu 

  Holakovský, Jan
  Tato práce se zabývá metodami rozpoznávání aplikačního protokolu v síťovém provozu. Jsou zde rozebírány a diskutovány jednotlivé metody z hledika efektivity. Dále tato práce popisuje vývoj nástroje pro podporu ruční anotace ...
 • Automatické zlepšování kvality obrazu otisku prstu 

  Blaho, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřená na vylepšení kvality obrazu otisku prstu a na jeho kvalitativní ohodnocení. V první části práce je definován pojem otisku prstu, jsou rozebrány jeho charakteristické rysy a nejdůležitější ...
 • Webová aplikace k rozvoji slovní zásoby a konverzačních schopností ve více jazycích 

  Jakeš, Jan
  Cílem této práce je vytvoření webové aplikace, která má uživateli usnadnit rozvoj slovní zásoby a konverzačních schopností při studiu cizích jazyků. Důležitá je orientace na studium několika jazyků současně. Základem systému ...