Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace kolektivního chování entit ve virtuálním světě 

    Vymazal, Tomáš
    Tématem této práce je zhodnotit a porovnat možnosti řízení entit (agentů) ve virtuálním světě a jeden vybraný přístup realizovat ve formě programu. Pro implementaci byl vybrán přístup, kdy konečný automat, řídící agenta, ...