Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace procesu změny dodavatele plynu v prostředí SAP 

    Skolek, Ivo
    Na liberalizovaném trhu se zemním plynem v České republice má odběratel možnost volby dodavatele plynu a ovlivnit tak neregulovanou složku ceny dodávky. Proces změny dodavatele je realizován výměnou zpráv všech zúčastněných ...