Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce obličejů ve videu 

    Hypský, Roman
    Tato bakalářská práce pojednává o detekci obličejů ve videu. Jsou postupně popsány metody detekce lidské kůže v obraze, nejprve parametrické a následně pomocí Gaussova rozložení pravděpodobnosti. Následně jsou popsány ...
  • Rozhraní počítače využívající polohu hlavy uživatele 

    Chmiel, Filip
    Práce se zabývá metodou pro detekci polohy hlavy a jejího natočení s použitím technologií počítačového vidění. Metoda využívá algoritmů AdaBoost pro počáteční nalezení obličeje, a dále optického toku pro jeho následné ...