Now showing items 1-1 of 1

  • Knihovna kompresních algoritmů 

    Kozák, Filip
    Náplní této bakalářské práce je vytvoření Knihovny kompresních algoritmů pracujících s daty v paměti. V práci je vysvětlen princip komprese a dekomprese jednotlivých metod, popsané kroky a řešení možných problémů jednotlivých ...