Now showing items 1-1 of 1

  • Knihovna pro generování čárových kódů 

    Horáček, Tomáš
    Tato práce se v teoretické části zabývá popisem lineárních, skládaných a dvoudimenzionálních čárových kódů. Důraz je kladen na popis QR kódu. V praktické části práce je popsána implementace knihovny pro generování ...