Now showing items 1-1 of 1

  • VJ mixer, ovládaný gesty rukou 

    Vlk, Jakub
    Tato práce popisuje realizaci VJ Mixeru ovládaného pomocí gest ruky. Pro konstrukci VJ mixeru je nutné nejprve detekovat samotné ruce v obraze. Proto jsou v této práci nejprve popsány metody detekce lidské kůže v obraze, ...