Now showing items 1-1 of 1

  • Bezdrátové OBDII-Bluetooth rozhraní 

    Bezdíček, Jan
    Cílem práce bylo navrhnout OBDII rozhraní komunikující s počítačem pomocí technologie Bluetooth. Vyrobené zařízení umožňuje bezdrátově diagnostikovat vozidla vybavená konektorem OBDII využívající libovolný, ze všech pěti ...