Now showing items 1-2 of 2

  • Knihovna kompresních algoritmů 

    Kozák, Filip
    Náplní této bakalářské práce je vytvoření Knihovny kompresních algoritmů pracujících s daty v paměti. V práci je vysvětlen princip komprese a dekomprese jednotlivých metod, popsané kroky a řešení možných problémů jednotlivých ...
  • Slovníkové metody komprese dat 

    Černičko, Sergij
    Náplní této bakalářské práce je analýza slovníkových kompresních metod a jejich vlastností. Práce se zaměřuje a podává podrobný přehled slovníkových metod LZ77, LZ78, LZSS, LZW, DEFLATE a LZX. Jsou zde popsány principy ...