Now showing items 1-1 of 1

  • Monitorování návštěvníků webových stránek 

    Jelič, Martin
    Práce se zabývá webovou analytikou, jejími pojmy, principy, souvisejícími problémy a jejich řešením. Je zde zevrubně popsáno několik existujících nástrojů pro webovou analytiku. Těžištěm práce je návrh a implementace nového ...