Now showing items 1-2 of 2

  • Sledování odezev síťových služeb 

    Lajczyk, Pavel
    Tato práce popisuje základní metody sledování odezev sítě a síťových služeb, zejména se zaměřuje na aktivní a pasivní monitorování. V další části práce jsou specifikovány požadavky na monitorovací aplikaci, která má sloužit ...
  • Webový portál pro sledování odezev sítě a služeb 

    Holomek, Tomáš
    Tato práce se zabývá monitorováním síťového provozu. Klade si za cíl analyzovat jeho problémy a vytvořit snadno použitelný systém, který umožní monitorování síťových prvků a služeb. Základem je rezidentní program spouštějící ...