Now showing items 1-1 of 1

  • Anotační doplněk pro Firefox 

    Trhlík, Jiří
    Tato bakalářská práce analyzuje anotace a proces vytváření doplňku pro Mozilla Firefox. Tyto problémy stručně popisuje a zaměřuje se na návrh a implementaci doplňku, který dokáže vytvářet a ukládat strukturované anotace.