Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce pohyblivého objektu ve videu na CUDA 

    Horák, František
    Práce se zabývá metodikami detekce pohybu na videozáznamech; výběrem a aplikací vhodných algoritmů za použití technologie CUDA. Tato technologie je dále rozebírána, zkoumána z hlediska její architektury a dalších součástí. ...