Now showing items 1-1 of 1

  • Sledování objektů v sekvenci snímků 

    Švancar, Boris
    Práce se věnuje metódam pro detekci pohybu a sledováni objektů ve video sekvenci ze statické a dynamické kamery. Detailně je zde představena metoda odčítaní pozadí s využitím aktualizace pozadí a metoda Lucas-Kanade optický ...