Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznávání ručně psaného písma pomocí neuronových sítí 

    Smejkal, Vojtěch
    Práce se zabývá rozpoznáváním velkých písmen a číslic hůlkového písma pomocí neuronových sítí. Rozebírá použité algoritmy pro segmentaci textu, metody extrakce příznaků a problematiku učení sítě pomocí zpětného šíření chyb. ...