Now showing items 1-2 of 2

  • Knihovna pro čtení čárových kódů 

    Novohradský, Petr
    Tato práce se zabývá dekódováním různých druhů čárových kódů v obraze. Vybrané druhy čárových kódů podrobně popisuje. Představuje přístup k dekódování lineárních i maticových čárových kódů. Praktická část se zabývá návrhem ...
  • Lokalizace čárového kódu v obraze 

    Šimurda, Pavel
    Lokalizace čárového kódu je důležitým předpokladem pro jeho čtení. Tato práce se zabývá lokalizací čárových kódů v~obraze. Stručně popisuje význam čárových kódů, principy a algoritmy jejich lokalizace. Hlavní část je ...