Now showing items 1-2 of 2

  • Interaktivní editor 3D terénu 

    Hulva, Jiří
    Cílem této práce je navrhnout a implementovat interaktivní editor 3D terénu. Program by měl být schopen vytvořit 3D model terénu ze vstupních dat, zobrazit jej a umožnit volný pohyb v zobrazené scéně. Uživatelům by měly ...
  • Vizuální editor zápisu bubenických rytmů 

    Zelený, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením speciálního editoru pro zápis rytmů pro perkusní bicí nástroje. Editor musí být uživatelsky přívětivý a práce s ním musí být efektivní. Výslednou notaci je možné přímo vytisknout.