Now showing items 1-1 of 1

  • Grafický nástroj pro tvorbu a modifikaci grafů 

    Hynšt, Miroslav
    Tato práce se zabývá základy teorie grafů a grafovým přepisováním. V první části jsou popsány pojmy graf, grafové přepisovací systémy, grafová gramatika a algebraické přístupy ke grafovému přepisování. Další částí práce ...