Now showing items 1-1 of 1

  • Sociální síť z fotografií 

    Polesný, Ondřej
    Tato práce se zabývá rozpoznáváním lidí a jejich vztahů ze statických fotografií a způsoby, jakými lze takto získaná data využít. To zahrnuje metody pro detekci a rozpoznání obličejů z fotografií, jejich prezentaci pomocí ...