Now showing items 1-2 of 2

  • Bezeztrátová komprese obrazu 

    Komjáthy, Gergely
    Tato práce se zabývá bezeztrátovou kompresí obrazu. Jsou zde uvedeny některé barevné modely, vhodné pro bezeztrátovou kompresi, a vzorce použité pro převody mezi nimi a RGB modelem. Dále práce pojednává o prediktorech a ...
  • Slovníkové metody komprese dat 

    Černičko, Sergij
    Náplní této bakalářské práce je analýza slovníkových kompresních metod a jejich vlastností. Práce se zaměřuje a podává podrobný přehled slovníkových metod LZ77, LZ78, LZSS, LZW, DEFLATE a LZX. Jsou zde popsány principy ...